Dự báo thời tiết Thị xã Kinh Môn - Hải Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

29°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
5.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
5.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

28°/26°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
4.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kinh Môn - Hải Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Kinh Môn - Hải Dương 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Kinh Môn

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 28°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

56%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.5 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

5.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kinh Môn