Dự báo thời tiết Thị xã Kinh Môn - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  5.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/20.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:47
T2 06/02
mây đen u ám
23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:47
T3 07/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  10.2%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.9%
 • Lượng mưa
  1.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.3%
 • Lượng mưa
  0.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kinh Môn - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Kinh Môn - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Kinh Môn

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:47

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.92 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0.12

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kinh Môn