Dự báo thời tiết Thị xã Kinh Môn - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.7%
 • Lượng mưa
  5.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:49
T3 26/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  12.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:48
T4 27/09
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  33.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:47
T5 28/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  4.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:46
T6 29/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  6.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:45

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kinh Môn - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Kinh Môn - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Kinh Môn

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:49

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

2.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kinh Môn