Dự báo thời tiết Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.2%
 • Lượng mưa
  0.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:09
T6 31/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.7%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:09
T7 01/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.7%
 • Lượng mưa
  2.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:09
CN 02/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.1%
 • Lượng mưa
  0.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:09
T2 03/04
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.3%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Hà

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:09

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Hà