Dự báo thời tiết Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.2%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:44
T3 03/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49%
 • Lượng mưa
  1.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53%
 • Lượng mưa
  2.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:43
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.7%
 • Lượng mưa
  1.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:42
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.9%
 • Lượng mưa
  9.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Hà

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:44

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

10.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Hà