Dự báo thời tiết Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
4.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
4.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Hà

mưa cường độ nặng

28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:32

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

75%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.1 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Hà