Dự báo thời tiết Huyện Hoài Đức - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

29°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoài Đức - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoài Đức - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoài Đức

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoài Đức