Dự báo thời tiết Huyện Hoài Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41%
 • Lượng mưa
  0.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.9°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T3 07/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.8%
 • Lượng mưa
  2.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.8%
 • Lượng mưa
  3.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  3.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.5%
 • Lượng mưa
  3.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoài Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoài Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoài Đức

sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

3 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.48

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoài Đức