Dự báo thời tiết Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  7.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T3 26/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  9.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50
T4 27/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  25.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49
T5 28/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  3.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:48
T6 29/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  19.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chương Mỹ

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:51

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

6.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chương Mỹ