Dự báo thời tiết Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Chương Mỹ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:08

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6 km

wind

Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chương Mỹ