Thời tiết Xã Xuân Minh - Huyện Quang Bình theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.06

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.85

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

91%

T6 23/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

8.545 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.58

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.62

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.38

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

9.301 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

8.02 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

7.634 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

8.314 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

3.603 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

99%

T7 24/02
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

3.918 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

3.236 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

2.195 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

2.083 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

2.769 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

2.299 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

2.469 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

3.224 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

7.623 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

8.183 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

8.336 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

9.864 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

8.436 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Minh - Huyện Quang Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Xuân Minh

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

5.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Xuân Minh