Dự báo thời tiết Xã Xuân Minh - Huyện Quang Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Minh - Huyện Quang Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Xuân Minh - Huyện Quang Bình 15 ngày tới

Thời tiết Xã Xuân Minh

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

67%

áp suất

Áp suất

1020 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.39 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

2.82

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Xuân Minh