Thời tiết Xã Lũng Phìn - Huyện Đồng Văn theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

91%

T6 23/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

7.605 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

9.347 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

8.148 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.58

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.84

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.38

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

9.866 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

4.11 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

3.352 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

2.808 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

4.708 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

7.549 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

7.55 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

4.449 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

4.07 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

99%

T7 24/02
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

2.955 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

1.379 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

2.719 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

2.465 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

2.958 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

2.885 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

2.845 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

2.992 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

5.363 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

8.611 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

8.801 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

7.5 km

UV

2.01

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

7.587 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lũng Phìn - Huyện Đồng Văn trong 12h tới

Thời tiết Xã Lũng Phìn

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.32 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

1.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lũng Phìn