Dự báo thời tiết Xã Lũng Phìn - Huyện Đồng Văn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa rất nặng
33°

mưa rất nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  46.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  4.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  8.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.3%
 • Lượng mưa
  4.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.9%
 • Lượng mưa
  1.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/34.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lũng Phìn - Huyện Đồng Văn 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Lũng Phìn - Huyện Đồng Văn 5 ngày tới

Thời tiết Xã Lũng Phìn

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lũng Phìn