Dự báo thời tiết Xã Giáp Trung - Huyện Bắc Mê 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Giáp Trung - Huyện Bắc Mê 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Giáp Trung - Huyện Bắc Mê 7 ngày tới

Thời tiết Xã Giáp Trung

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Giáp Trung