Dự báo thời tiết Xã Giáp Trung - Huyện Bắc Mê 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  1.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mưa cường độ nặng
34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  14.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.2%
 • Lượng mưa
  1.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  5.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.4%
 • Lượng mưa
  6.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Giáp Trung - Huyện Bắc Mê 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Giáp Trung - Huyện Bắc Mê 5 ngày tới

Thời tiết Xã Giáp Trung

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Giáp Trung