Dự báo thời tiết Pleiku - Gia Lai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Pleiku - Gia Lai 10 ngày tới

Lượng mưa Pleiku - Gia Lai 10 ngày tới

Thời tiết Pleiku

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.9 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Pleiku