Dự báo thời tiết Pleiku - Gia Lai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Pleiku - Gia Lai 10 ngày tới

Lượng mưa Pleiku - Gia Lai 10 ngày tới

Thời tiết Pleiku

bầu trời quang đãng

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:58

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.15 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

5.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Pleiku