Dự báo thời tiết Pleiku - Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
4.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Pleiku - Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Pleiku - Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Pleiku

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.79 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Pleiku