Dự báo thời tiết Pleiku - Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Pleiku - Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Pleiku - Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Pleiku

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:13/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

40%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.88 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:13 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Pleiku