Dự báo thời tiết Long Khánh - Đồng Nai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:48 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:48 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:47 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:46 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:46 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:45 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:44 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:44 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long Khánh - Đồng Nai 20 ngày tới


Lượng mưa Long Khánh - Đồng Nai 20 ngày tới

Thời tiết Long Khánh

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:48

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.84 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

2.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Long Khánh