Dự báo thời tiết Long Khánh - Đồng Nai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  13.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:43
T3 03/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  16.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:42
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  14.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  9.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  8.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long Khánh - Đồng Nai 5 ngày tới

Lượng mưa Long Khánh - Đồng Nai 5 ngày tới

Thời tiết Long Khánh

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:43

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Long Khánh