Dự báo thời tiết Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:08 pm

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk 10 ngày tới

Thời tiết Huyện M'Đrắk

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:08

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.698 km

wind

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện M'Đrắk