Dự báo thời tiết Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.8%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:58
T2 03/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  4.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:58
T3 04/04
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.7%
 • Lượng mưa
  4.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:58
T4 05/04
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.8%
 • Lượng mưa
  7.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:58
T5 06/04
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.2%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện M'Đrắk

mây thưa

20°

mây thưa

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:58

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện M'Đrắk