Dự báo thời tiết Huyện Ea Súp - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  15.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  19.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  9.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  11.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.1%
 • Lượng mưa
  3.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea Súp - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ea Súp - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ea Súp

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ea Súp