Dự báo thời tiết Huyện Ea Súp - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.4°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/37.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:58
T6 24/03
mây rải rác
34°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:58
T7 25/03
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/38.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.6°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
CN 26/03
mây rải rác
33°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/36.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T2 27/03
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.4%
 • Lượng mưa
  0.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/34.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea Súp - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ea Súp - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ea Súp

mây rải rác

38°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:58

Thấp/Cao

21°

/

38°

Độ ẩm

18%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

8.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ea Súp