Dự báo thời tiết Huyện Ea Súp - Đắk Lắk 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea Súp - Đắk Lắk 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ea Súp - Đắk Lắk 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ea Súp

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ea Súp