Dự báo thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.7%
 • Lượng mưa
  2.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58
T3 28/03
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.9%
 • Lượng mưa
  2.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:58
T4 29/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.4%
 • Lượng mưa
  0.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:59
T5 30/03
mây đen u ám
25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:59
T6 31/03
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:59

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Cẩm Lệ

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:58

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Cẩm Lệ