Dự báo thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.2%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32%
 • Lượng mưa
  1.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.2%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.9%
 • Lượng mưa
  0.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Cẩm Lệ

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Cẩm Lệ