Dự báo thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
5.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

21°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
4.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 15 ngày tới

Thời tiết Quận Cẩm Lệ

mây cụm

18°

mây cụm

Cảm giác như 18°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:17/17:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

19°

độ ẩm

Độ ẩm

72%

áp suất

Áp suất

1023 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

13°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:17 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Cẩm Lệ