Dự báo thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
4.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
3.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
0.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
0.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 15 ngày tới

Thời tiết Quận Cẩm Lệ

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.51 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.74

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Cẩm Lệ