Dự báo thời tiết Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
3.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/21°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Hòa

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.41 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

1.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Hòa