Dự báo thời tiết Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:33 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:31 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:30 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:29 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:28 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:27 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:27 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:26 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Hòa

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:43

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Hòa