Dự báo thời tiết Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Hòa

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:07

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Hòa