Dự báo thời tiết Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
6 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ 30 ngày tới


Lượng mưa Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ 30 ngày tới

Thời tiết Quận Bình Thuỷ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.62

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Bình Thuỷ