Dự báo thời tiết Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  17.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  22.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  11.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.2%
 • Lượng mưa
  9.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.1%
 • Lượng mưa
  1.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:45

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ 5 ngày tới

Thời tiết Quận Bình Thuỷ

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:47

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Bình Thuỷ