Dự báo thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
8.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
9.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
8.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
10.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
7.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
6.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
5.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
8.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Trần Văn Thời

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:54

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.44 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trần Văn Thời