Dự báo thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.6%
 • Lượng mưa
  3.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50
T2 02/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  23.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50
T3 03/10
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  51.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:49
T4 04/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  21.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  4.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trần Văn Thời

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:50

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trần Văn Thời