Dự báo thời tiết Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
6.88 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đầm Dơi

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:17

Thấp/Cao

26°

/

28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.78 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
6:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đầm Dơi