Dự báo thời tiết Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
6.72 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
6.28 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Đầm Dơi

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:09

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đầm Dơi