Dự báo thời tiết Huyện Vân Canh - Bình Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  5.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:36
T5 28/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  14.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:35
T6 29/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.5%
 • Lượng mưa
  20.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:34
T7 30/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.2%
 • Lượng mưa
  7.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:34
CN 01/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.8%
 • Lượng mưa
  2.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:33

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Canh - Bình Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vân Canh - Bình Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vân Canh

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:36

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Canh