Dự báo thời tiết Huyện Vân Canh - Bình Định 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
28°

mây thưa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:53
T5 23/03
mây thưa
29°

mây thưa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:54
T6 24/03
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:54
T7 25/03
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:54
CN 26/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.9%
 • Lượng mưa
  0.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Canh - Bình Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vân Canh - Bình Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vân Canh

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:53

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.61 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Canh