Dự báo thời tiết Huyện Vân Canh - Bình Định 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.7%
 • Lượng mưa
  4.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  7.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 03/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.3%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 04/03
bầu trời quang đãng
27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Canh - Bình Định 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vân Canh - Bình Định 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Vân Canh

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.64 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

6.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Canh