Dự báo thời tiết Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.3%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:10
T2 03/04
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.2%
 • Lượng mưa
  2.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:10
T3 04/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.1%
 • Lượng mưa
  1.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  8.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/18:10
T4 05/04
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.5%
 • Lượng mưa
  0.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/18:11
T5 06/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.4%
 • Lượng mưa
  3.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  7.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/18:11

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuận Thành

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:10

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.88 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Thành