Dự báo thời tiết Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:44
T2 02/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.3%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:43
T3 03/10
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:42
T4 04/10
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:41
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.2%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuận Thành

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:44

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

4.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Thành