Dự báo thời tiết Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:52 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:51 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:35 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuận Thành

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:52

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Thành