Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình - Bắc Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Bình - Bắc Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Bình - Bắc Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Bình

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.65 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Bình