Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.4%
 • Lượng mưa
  2.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.5%
 • Lượng mưa
  0.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.7%
 • Lượng mưa
  0.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.9%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51
CN 12/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.7%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Bình - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Bình - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Bình

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:49

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.9 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0.94

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Bình