Dự báo thời tiết Huyện Phước Long - Bạc Liêu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
7.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
7.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
7.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
6.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
5.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
5.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
5.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
5.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
5.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phước Long - Bạc Liêu 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phước Long - Bạc Liêu 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Phước Long

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.93 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

2.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phước Long