Dự báo thời tiết Huyện Phước Long - Bạc Liêu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
6.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
6.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
6.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
6.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phước Long - Bạc Liêu 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phước Long - Bạc Liêu 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Phước Long

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

59%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

7.42 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phước Long