Dự báo thời tiết Huyện Phước Long - Bạc Liêu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  8.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:50
T5 28/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  6.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:50
T6 29/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  4.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:49
T7 30/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  6.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:48
CN 01/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  17.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phước Long - Bạc Liêu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phước Long - Bạc Liêu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phước Long

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.93 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phước Long