Dự báo thời tiết Huyện Đông Hải - Bạc Liêu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
7.47 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
7.42 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:39 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:39 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:38 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Hải - Bạc Liêu 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đông Hải - Bạc Liêu 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Hải

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:48

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.3 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Hải