Dự báo thời tiết Huyện Đông Hải - Bạc Liêu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
9.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
7.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
7.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
7.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
6.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
6.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
6.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Hải - Bạc Liêu 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Hải - Bạc Liêu 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Hải

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.74 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Hải