Dự báo thời tiết Bạc Liêu 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:52 pm

Gió
8.63 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:51 pm

Gió
10.27 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

Gió
9.03 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

Gió
8.5 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
6.08 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
7.14 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
7.14 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
7.91 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
7.58 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
6.86 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
6.75 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:39 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:39 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:38 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:38 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bạc Liêu 30 ngày tới


Lượng mưa Bạc Liêu 30 ngày tới

Thời tiết Bạc Liêu

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:52

Thấp/Cao

26°

/

28°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.3 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bạc Liêu