Dự báo thời tiết Bạc Liêu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
6.78 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bạc Liêu 20 ngày tới


Lượng mưa Bạc Liêu 20 ngày tới

Thời tiết Bạc Liêu

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:07

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.04 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

5.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bạc Liêu