Dự báo thời tiết Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  6.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.7%
 • Lượng mưa
  5.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  14.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.2%
 • Lượng mưa
  2.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì 5 ngày tới

Thời tiết Xã Xuân Dương

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

4.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Xuân Dương