Dự báo thời tiết Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.7%
 • Lượng mưa
  2.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  14.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  6.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì 3 ngày tới

Thời tiết Xã Xuân Dương

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Xuân Dương