Dự báo thời tiết Huyện Na Rì - Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
20°

mưa vừa

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.6°/20.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  6.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.6°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/18.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:09
T2 27/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.9°/19.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.1%
 • Lượng mưa
  2.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.6°/16.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17°/18°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:09
T3 28/03
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.7°/18°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  6.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.8°/17.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.1°/17.7°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:09
T4 29/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.2°/19.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  7.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.8°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/18.4°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:10
T5 30/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.8°/19.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  8.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.5°/19.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/19.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:10

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Na Rì - Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Na Rì - Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Na Rì

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:09

Thấp/Cao

18°

/

20°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Na Rì