Dự báo thời tiết Huyện Na Rì - Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  6.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.2%
 • Lượng mưa
  5.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  15.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.5%
 • Lượng mưa
  2.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.3%
 • Lượng mưa
  1.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Na Rì - Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Na Rì - Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Na Rì

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

4.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Na Rì