Dự báo thời tiết Huyện Na Rì - Bắc Kạn 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.1%
 • Lượng mưa
  3.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:51
T3 26/09
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.1%
 • Lượng mưa
  2.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50
T4 27/09
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  6.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Na Rì - Bắc Kạn 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Na Rì - Bắc Kạn 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Na Rì

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Na Rì