Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

89%

T5 22/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.08

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.58 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.6

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.59

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.86

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.87 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

86%

T6 23/02
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.84

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.73 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.24

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.49

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.87 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Bà Rịa - Vũng Tàu