Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:01 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:01 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:01 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:01 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:01 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:01 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:01 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:01 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:02 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới


Lượng mưa Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:01

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.91 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bà Rịa - Vũng Tàu